Reguli pentru implementarea legislației privind ecarisarea teritoriului și protecția mediului

ecarisareaReguli pentru implementarea legislației privind ecarisarea teritoriului și protecția mediului.Supravegherea stării de sănătate a animalelor în scopul prevenirii îmbolnăvirilor la animale și om constituie o prioritate dar și o obligație a serviciilor sanitare veterinare și a administrației publice centrale și locale.

O importanță deosebită pentru prevenirea izbucnirii și răspândirii unor boli transmisibile la animale și de la animale la om, ca exemplu, antraxul, E.S.T, botulismul, leptospiroza, tuberculoza, salmonelozele, diverse boli parazitare, ca pericolele biologice care pot apărea, o constitue colectarea și eliminarea corectă și în condițiile legii a cadavrelor și a deșeurilor de animale.

Strategia, privind organizarea și desfășurarea etapelor de colectare și neutralizare a deșeurilor de origine animală are la bază un cadru legal, prin care sunt stabilite obligațiile și responsabilitățile persoanelor fizice și juridice în acțiunea de ecarisare a teritoriului, respectiv Regulamentul C. E. 1.069/ 2009 (de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman), O.U.G. 47/ 2005 modificată cu Legea nr. 73\ 2006 (stabilește strategia și cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală) și Ordinul A.N.S.V.S.A. 80/ 2005. (raportarea lunară la D. S.V.S.A. județeană, a cantităților de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pe categorii; din localități, ferme cu animale, unități de abatorizare, unități de procesare și unități de comercializare)

Prin ecarisare se definește activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul distrugerii, fiind inclusă și depozitarea, manipularea și transportul la untatea specializată pentru neutralizare.

Deșeurile de origine animală sunt reprezentate de cadavre întregi, sau porțiuni de cadavre, alte subproduse provenite de la animale, improprii consumului uman, cu mențiunea că nu sunt incluse și conținutul tractusului intestinal, recoltat în abator, bălegarul și purinul.

Conform legislației, Consiliile Locale sunt responsabile de colectarea și depozitarea în vederea transportului pentru neutralizare a cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

În acest sens, consiliile locale au obligația de a încheia un contract, în condițiile legii, cu o unitate specializată pentru neutralizarea acestor subproduse și de a asigura spații de depozitare, care sunt folosite exclusiv pentru păstrarea deșeurilor colectate până la efectuarea transportului la unități specializate de neutralizare.

Proprietarii individuali de animale sunt obligați să anunțe în cel mult 24 de ore, consiliul local asupra morții unor animale din gospodărie.

Consiliul local sesizat, are obligația să anunțe imediat unitatea de neutralizare pentru ridicarea cadravelor în cauză, conform contractului încheiat.

În cazul localităților izolate, greu accesibile, neutralizarea cadavrelor de animale se poate organiza de consiliul local prin îngropare în locuri special amenajate, cu aprobarea autorității sanitare veterinare și de mediu din zona respectivă.

Fermele de animale, unitățile de producție, procesare, depozitare, sau de comercializare a cărnii sau alte produse de origine animală, pot funcționa în condițiile în care au încheiat contract cu unități de neutralizare autorizate, sau dețin instalații proprii de neutralizare, autorizate în condițiile legii.

Activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală, care includ colectare, transport, depozitare, manipulare, este supusă inspecției și controlului sanitar veterinar în scopul prevenirii și răspândirii de boli la animale și oameni.

Pentru ca această activitate să se desfășoare în cadrul legal și cu eficiența dorită, persoanele responsabile cu gestionarea S.N.C.U. (subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman) desemnate din fiecare localitate, crescătorii de animale, alte persoane sau autorități implicate, au obligația să dețină cunoștințe privind:

Importanța colectării S.N.C.U. (cadavrelor de animale, subproduse de origine animală) ca măsură de protejare a sănătății publice, sănătății animale și mediului înconjurător și evitarea apariției și propagării bolilor la animale și de la animale la om;

Cadrul legal european și național existent în domeniul S.N.C.U;

Principalele prevederi ale Regulamentului C.E nr.1069/ 2009 (norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman),

Responsabilitățile consiliilor locale ce le revin, conform prevederilor legale în vigoare;

Încadrarea materiilor pe categoriile de interes, respectiv:

categoria 1 — care reprezintă cadavrele de bovine, ovine, caprine, animale de companie,

categoria 2 — cadavrele de porcine, cabaline, păsări și alte specii,

Întocmirea evidențelor necesare pentru demonstrarea trasabilității (registre și documente de mișcare), și a raportărilor obligatorii la D.S.V.S.A. județeană și a modului de completare corectă al acestora;

Modalitatea de comunicare a deficiențelor înregistrate și a modului de remediere ale acestora.

Verificarea listei de unități autorizate pentru neutralizarea S.N.C.U. de pe site-ul A.N.S.V.S.A. sau consultarea specialiștilor din domeniu;

Inspectorii de specialitate din cadrul serviciilor sanitare veterinare monitorizează permanent, localitățile și exploatațiile cu animale din zona de arondată, pentru a verifica respectarea legislației și totodată vor asigura consultanță de specialitate în această importantă acțiune, de interes economic și social pentru comunitățile respective, în contextul în care ecarisarea teritoriului, constituie un factor esențial de igienizare și de prevenire a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om.

Dr. Pențea Ioan — secretar executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Sibiu

Scris de la 25/08/2015. Adaugat in Zootehnie. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *