Ministerul Agriculturii modifica Ordonanta privind produsele agroalimentare ecologice

agricultura ecologica

Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de Ordonanta de urgenta privind produsele agroalimentare ecologice.

Potrivit documentului postat pe site-ul MADR, proiectul  vine in completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.

Ministerul Agriculturii enumera si motivele elaborarii acestui proiect.

Astfel, evoluția numărului de operatori înregistrați în sistemul de agricultură ecologică; – numărul mare de cereri de acordare a derogărilor în vederea trecerii mai rapide de la sistemul convențional la sistemul ecologic venite din partea operatorilor motivați de sumele care se acordă în sistemul de agricultură ecologică; – numărul mic de produse agroalimentare/de probe de sol supuse analizelor de laborator, raportat la numărul operatorilor din agricultura ecologică, fapt ce creează o verigă slabă în domeniul controlului produselor agroalimentare ecologice, ce pune într-un pericol real credibilitatea produselor ecologice precum și siguranța consumatorilor; – majoritatea notificărilor primite în sistemul informatic ,,office – Organic Farming” implementat de Comisia Europeană, care alertează cazuri de depistare a substanțelor interzise în agricultura ecologică (exp. clomequat, clorpirymiphos etc.), precum și depistarea de organisme modificate genetic în produsele ecologice; – constatarea numeroaselor cazuri de vânzare a produselor convenționale (cereale, plante oleaginoase și fructe) cu fals statut de ecologic; – urgența desemnării laboratoarelor de referință în conformitate cu prevederile articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, respectiv articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei având în vedere recomandarea Comisiei Europene în urma misiunii de audit (DG Sanco) 2013 – 6871; – nevoia urgentă de realizare a unui control mult mai amănunțit din partea Autorității Competente – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin compartimentul de specialitate la operatorii din sistemul de agricultură ecologică – nevoia urgentă de a se stabili într-un mod clar raporturile juridice de delegare dintre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și organismele de inspecție și certificare aprobate.

 

1. La articolul 2, alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l) cu următorul cuprins:

,, l) Efectuează inspecția și controlul la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”
2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc 5 noi alineate,  respectiv (31), (32), (33), (34) și (35) cu următorul cuprins:
,,(31) Aprobarea organismelor de inspecție și certificare se realizează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat.

Taxa se stabilește pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecție și certificare cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvolt ării rurale și ministrului finanțelor publice” ,,(32)

Între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate și organismele de inspecție și certificare aprobate, se încheie, în condițiile legii, modelul contractului cadru de delegare a atribuțiilor de inspecție și certificare al cărui conținut se aprobă prin Hotărâre de Guvern cu avizul Consiliului Concurenței”.

,,(33) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.2 alin.(4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecție din
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelevează probe din sol și din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică ”.
,,(34) Pentru analiza probelor prevăzute la alin.(33), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ruraledesemnează laboratoare de referință, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”.

,,(35 ) Procedurile de desemnare a laboratoarelor de referință, modul de decontare a cheltuielilor ocazionate de analiza probelor de laborator precum și regulile procedurale pentru prelevarea acestora, se aprobă prin Hotărâre de Guvern cu avizul Consiliului Concurenței.”

 

Certificatele de aprobare ale organismelor de inspecție și certificare emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, rămân valabile până la data expirării acestora.

 

Scris de la 01/09/2015. Adaugat in Agricultura ecologică. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *