Masuri de prevenire si combatere a daunatorilor la culturile de toamna

 combatereMasuri de prevenire si combatere a daunatorilor la culturile de toamna.Obţinerea unor recolte de calitate superioară, în condiţiile unor costuri cât mai reduse, nu poate fi realizată decât prin aplicarea unor tehnologii specifice perfecţionate care să permită o valorificare superioară atât a resurselor naturale cat şi a inputurilor.

In condiţiile din ţara noastră, cerealele păioase de toamnă sunt frecvent atacate, pe toată perioada de vegetaţie, de un complex de boli şi dăunători. Atacul acestora, inceput cel mai adesea încă din perioada de germinare-răsărire, poate cauza pagube importante exploataţiilor agricole.

Din aceste considerente, acţiunile de protecţia plantelor prezintă un interes major, uneori chiar determinant, privind înfiinţarea culturii sau obţinerea recoltei, ceea ce impune cunoaşterea de catre toate persoanele implicate şi în primul rând de către producătorii agricoli, a organismelor dăunătoare şi a factorilor care le influenţează negativ evoluţia.

Avand in vedere că, la majoritatea culturilor, numeroase organisme daunatoare se transmit prin sămânţă şi sol, iar atacul acestora se manifestă uneori imediat după semănat, determinând pagube însemnate, inclusiv compromiterea înfiinţării culturii respective, se impune adoptarea unui sistem complex de măsuri care, în multe situaţii, se bazează pe tratarea seminţelor.

În cazul cerealelor de toamnă vom menţiona succint bolile şi dăunătorii cheie şi principalele secvenţe tehnologice de protecţie, agrofitotehnice şi chimice care trebuie avute în vedere încă de la înfiinţarea culturilor.

Culturile de grâu de toamnă

Dintre boli, menţionăm în primul rând atacul produs de mălura comună (Tilletia caries, T. foetida), cu o răspândire generalizată la nivelul întregii ţării, dar şi cel de mălură pitică (Tilletia controversa). Alături de aceste periculoase şi frecvente boli se pot întâlni şi alte boli transmise prin sămânţă, precum fuzarioza rădăcinilor, coletului şi plantulelor (Fusarium spp.), tăciunele zburător (Ustilago tritici) sau septorioza spicului (Septoria nodorum). Dintre dăunători, în situaţii de monocultură pronunţată de cereale păioase de toamnă, cel mai mare pericol este dat de larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides). Monocultura grâului favorizează înmuţirea si a altor dăunători precum muştele cerealelor (Oscinella frit, Mayetiola destructor, Phorbia spp.), viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata), viespile paiului (Cephus pygmaeus, Trachelus tabidus), tripsul grâului (Haplothrips tritici) sau nematodul boabelor de grâu (Anguina tritici). De asemenea, monocultura sau alte verigi tehnologice incorect aplicate favorizează înmulţirea unor dăunători precum afidele (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, R. padi, Metopolophium dirhodum sau Schizaphis graminum) sau cicadele (Macrosteles sexnotatus, M. laevis, Psamotettix striatus, P.alienus şi Javesella pellucida). Trebuie precizat că atacul afidelor şi cicadelor, pe lângă vătămarea directă prin înţepare şi sugere, dăunează indirect şi prin transmiterea de virusuri şi micoplasme, mai ales în cazul semănăturilor timpurii. Larvele gândacilor pocnitori – viermii sârmă (Agriotes spp.), constituie, prin polifagia lor, dăunători de sol importanţi şi în culturile de grâu, putând produce pagube apreciabile în special pe terenurile grele, umede.

Astfel, datorită posibilităţii apariţiei şi evoluţiei numeroaselor boli transmise prin sămânţă şi sol, precum şi a dăunătorilor, mai ales de sol, care împreună afecteaza recolta, este necesara protejarea culturilor de grâu prin utilizarea unui sistem de măsuri de prevenire şi combatere integrată, în cadrul căruia, alături de unele măsuri agrofitotehnice se impune tratamentul chimic al seminţelor. Pericolul pe care il reprezinta organismele daunatoare mentionate mai sus, de multe ori nesesizat din timp şi neapreciat la justa valoare, constituie un motiv de îngrijorare pe deplin justificat. Faptul că aceste boli sunt transmise de obicei prin sămânţă si prin sol, iar dăunătorii există în sol, evidenţiază pregnant necesitatea acordării unei atenţii deosebite măsurilor de protejare a culturilor, încă din perioada de pregătire a campaniei de înfiinţare a acestora.

Infiintarea culturilor, fara aplicarea masurilor corespunzatoare de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor ce se transmit prin samanta si sol, constituie un risc, stiind ca, în perioada de vegetaţie nu se mai poate interveni cu alte metode de protecţie cu nivele similare de eficienţă.

Astfel, în cazul grâului de toamnă semănat după alte plante decât cereale păioase, pentru prevenirea şi combaterea mălurii comune (Tilletia spp.) şi a fuzariozei rădăcinilor, coletului şi plantulelor (Fusarium spp.) sunt omologate pentru a fi utilizate în ţara noastră următoarele produse de uz fitosanitar: Celest Star (1,0 l/t), Dinitim 2 PUS (1,0 kg/t), Dinitim 2 SC (1,0 l/t), Dividend 030 FS (1,0 l/t), Dividend Xtreme (0,3 l/t), Dividend Star 036 FS (1,0 l/t), Fortral 2 WS (1,5 kg/t), Orius 6 FS (0,5 l/t), Panoctine 35 LS (2,0 l/t), Premise (0,3 l/t), Raxil T 206 GEL (5,0 kg/t), Real 200 FS (0,2 l/t), Savage 5 FS (1,5 l/t), Sirius (1,0 l/t), Sumi 8 Plus (1,5 l/t), Sumi 8 2 FL (1,0 l/t), Supervax (2,5 l/t), Tiracarb 600 SC (2,5 l/t), Tiradin 500 SC (2,5 l/t), Tiradin 70 PUS (2,0 kg/t), Tiramet 60 PTS (3,0 kg/t), Tiramet 600 SC (3,0 l/t), Vincit F (1,5 l/t), Vincit Nova (1,0 l/t), Vitavax 200 FF (2,5 l/t), Vitavax 200 PUS (2,0 l/t), Vydan 25 WP (1,0 kg/t), iar numai pentru mălura comună (Tilletia spp.), fungicidele: Dacmancoz 80 WP (2,5 kg/t), Dithane M-45 (2,5 kg/t), Dithane Neotec 75 WG (2,5 kg/t), Raxil 060 FS (0,5 l/t), Raxil 2 WS (1,5 kg/t), Royal FLO 42 S (2,5 l/t), Sumi 8 2 WP (1,0 kg/t). Pentru combaterea mucegaiului de zăpadă (Fusarium nivale) produsul Dividend 030 FS este omologat la doza de 1,5 l/t.

În situaţia cultivării grâului după premergătoare cereale păioase sau în sole care sunt cunoscute ca având densităţi mari de viermi sârmă, o atenţie deosebită trebuie acordată prevenirii atacului acestora si larvelor gândacului ghebos, pe lângă cel produs de boli. În astfel de cazuri, pentru protejarea culturilor se consideră obligatorie utilizarea la semănat a seminţelor tratate cu unul dintre produsele insectofungicide specifice omologate: Protilin 460 FS (4,5 l/t), Protilin Al 81 PUS (3,0 kg/t), Sumidan (1,8 l/t), Tirametox 625 SC (3,75 l/t), Tirametox 90 PTS (3,0 kg/t). Pentru prevenirea exclusiv a atacului viermilor sârmă este omologat produsul Tonic 20 CS(1,0 l/t).

Asigurarea protecţiei simultane a culturilor de grâu de toamnă împotriva bolilor care se transmit prin sămânţă şi sol, precum şi a dăunătorilor de sol, se poate realiza şi prin folosirea lindanului în suspensie concentrată în amestec cu unul dintre fungicidele specifice, verificate în acest scop. In aceste cazuri, se va acorda atenţie specială realizării unei omogenizări cât mai bune a amestecului, în vederea asigurării unei distribuţii uniforme pe bob, atât a fungicidului cât şi a insecticidului. Un amestec neomogen poate conduce la apariţia unor fenomene de fitotoxicitate datorate excesului de lindan pentru o parte din sămânţa tratată. Tratamentul cu insecticid se poate aplica şi ca al II-lea tratament, pe o sămâţă deja tratată cu un fungicid specific. Astfel, sunt recomandate amestecurile dintre formulările de lindan suspensie concentrată omologate: Lindan 400 SC (2,25 l/t), Lindan 750 SC (1,2 l/t) cu fungicidele verificate: Dividend 030 FS (1,0 l/t), Dividend Star 036 FS (1,0 l/t), Panoctine 35 LS (2,0 l/t), Sumi 8 2 FL (1,0 l/t), Sumi 8 Plus (1,5 l/t), Sumi 8 2 WP (1,0 kg/t), Tiramet 60 PTS (3,0 kg/t), Tiramet 600 SC (3,0 l/t), Vitavax 200 FF (2,5 l/t).

Culturile de secară

În cazul culturilor de secară, cel mai mare pericol este dat de larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides), care, în situaţii de monocultură pronunţată de cereale păioase de toamnă poate determina pagube importante. In egală măsură, larvele gândacilor pocnitori – viermii sârmă (Agriotes spp.) constituie, prin polifagia lor, dăunători de sol importanţi şi în culturile de secară, putând produce pagube apreciabile în special pe terenurile grele şi umede unde, de regulă se cultivă această plantă. Deşi prezente, bolile transmise prin sămânţă şi sol, precum mălura (Tilletia secalis, T. caries, T. foetida), sau fuzarioza rădăcinilor, coletului şi plantulelor (Fusarium spp.) au un impact relativ redus. Astfel, datorită posibilităţii apariţiei şi evoluţiei numeroaselor boli transmise prin sămânţă şi sol, precum şi a dăunătorilor, mai ales de sol, care împreună condiţionează de cele mai multe ori recolta trebuie asigurata protejarea culturilor de secară, prin utilizarea unui sistem de măsuri de prevenire şi combatere integrată, în cadrul căruia, alături de unele măsuri agrofitotehnice se impune tratamentul chimic al seminţelor. În situaţia cultivării secarei după premergătoare cereale păioase sau în sole care sunt cunoscute ca având densităţi mari de viermi sârmă, o atenţie deosebită trebuie acordată prevenirii acestor daunatori cat si atacului larvelor gândacului ghebos. În astfel de cazuri, pentru protejarea culturilor se consideră obligatorie utilizarea la semănat a seminţelor tratate cu produse insectofungicide specifice, avizate: Protilin AL 81 PUS (3,0 kg/t), Sumidan (1,8 l/t), Tirametox 90 PTS (3,0 kg/t), Tirametox 625 SC (3,75 l/t) sau numai cu insecticide pe bază de lindan Lindan 400 SC (2,25 l/t). Pentru culturile de secară semănate după alte plante decât cereale păioase sunt omologate fungicidele Tiramet 60 PTS (3,0 kg/t) şi Tiramet 600 SC (3,0 l/t).

Culturile de triticale

Pentru culturile de triticale amplasate în situaţii de monocultură pronunţată de cereale păioase de toamnă, o importanţă deosebita o reprezintă atacul produs de larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides) care poate determina pagube importante. De asemenea, pe terenurile grele şi umede unde de regulă se cultivă această plantă, atacul larvelor gândacilor pocnitori – viermii sârmă (Agriotes spp.) poate fi semnificativ. Deşi prezente, bolile transmise prin sămânţă şi sol, precum mălura (Tilletia caries, T. foetida), sau fuzarioza rădăcinilor, coletului şi plantulelor (Fusarium spp.) au un impact relativ redus. Datorită acestor factori care împreună condiţionează de cele mai multe ori recolta, trebuie asigurata protejarea culturilor de triticale, prin utilizarea unui sistem de măsuri de prevenire şi combatere integrată, în cadrul căruia, alături de unele măsuri agrofitotehnice se impune tratamentul chimic al seminţelor. În situaţia culturilor de triticale amplasate după premergătoare cereale păioase sau în sole care sunt cunoscute ca având densităţi mari de viermi sârmă, o atenţie deosebită trebuie acordată prevenirii atacului acestor daunatori, inclusiv a larvelor gândacului ghebos, recomandându-se utilizarea la semănat a seminţelor tratate cu produse insectofungicide: Protilin AL 81 PUS (3,0 kg/t), Sumidan (1,8 l/t), Tirametox 90 PTS (3,0 kg/t), Tirametox 625 SC (3,75 l/t) sau numai cu insecticide pe bază de lindan: Lindan 400 SC (2,25 l/t). Pentru culturile de triticale semănate după alte plante decât cereale păioase se recomanda utilizarea fungicidelor: Tiramet 60 PTS (3,0 kg/t) şi Tiramet 600 SC (3,0 l/t).

Culturile de orz de toamna

Dintre boli, menţionăm în primul rând tăciunele zburător (Ustilago nuda) şi sfâşierea frunzelor (Pyrenophora graminea). În afară de aceste periculoase şi frecvente boli se pot întâlni şi alte boli transmise prin sămânţă precum tăciunele îmbrăcat (Ustilago hordei) şi pătarea reticulară a frunzelor (Pyrenophora teres). Dintre dăunători, în situaţii de monocultură pronunţată de cereale păioase de toamnă, periculoase sunt larvele gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides). De asemenea, erorile tehnologice, monocultura sau nerespectarea epocii optime de semănat, favorizează înmulţirea şi a altor dăunători precum afidele cerealelor (Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis, R. padi, Metopolophium dirhodum sau Schizaphis graminum), muştele cerealelor (Oscinella frit, Mayetiola destructor, Leptohylemya cilicrura, Opomyza florum, Phorbia securis, Ph. penicilifera), tripsul (Haplothrips aculeatus) sau cicadele (Macrosteles sexnotatus, M. laevis, Psamotettix striatus, P.alienus şi Javesella pellucida). Ca şi la grâu, viermii sârmă (Agriotes spp.) pot produce pagube apreciabile. Se evidenţiază astfel pericolul apariţiei şi evoluţiei a numeroase organisme dăunătoare care, împreună afecteaza recolta obţinută. Datorită acestui fapt trebuie asigurata protejarea culturilor, prin utilizarea unui sistem de măsuri de prevenire şi combatere integrată, în cadrul căruia, alături de măsurile agrofitotehnice se impune tratamentul chimic al seminţelor.

La culturile de orz de toamnă, sămânţa ce urmează a fi utilizată pentru sole cu premergătoare, altele decât cereale păioase, în vederea protejării faţă de tăciunele zburător şi sfâşierea frunzelor, va fi tratată cu unul dintre produsele omologate: Celest Star (1,5 l/t), Dinitim 2 PUS (1,0 kg/t), Dinitim 2 SC (1,0 l/t), Dividend Star 036 FS (1,5 l/t), Fortral 2 WS (1,5 kg/t), Orius 6 FS (0,5 l/t), Premise (0,3 l/t), Raxil 060 FS (0,5 l/t), Raxil 2 WS (1,5 kg/t), Raxil T 206 Gel (5,0 kg/t), Real 200 FS (0,2 l/t), Savage 5 FS (1,5 l/t), Sirius (1,0 l/t), Sumi 8 Gold (1,5 l/t), Sumi 8 2 FL (1,0 l/t), Sumi 8 2 WP (1,0 kg/t), Systhane 40 W (0,3 kg/t), Vincit F (1,5 l/t), Vincit Nova (1,0 l/t), Vitavax 200 FF (3,0 l/t), Vitavax 200 PUS (2,0 kg/t).

În cazul culturilor de orz de toamnă amplasate pe sole care au fost cultivate cu cereale păioase sau care sunt cunoscute ca având densităţi mari de larve ale gândacilor pocnitori se impune tratarea seminţelor de orz cu un insectofungicid omologat: Protilin 460 FS (4,5 l/t), Protilin AL 81 PUS (3,0 kg/t), Sumidan (1,8 l/t). Pentru prevenirea exclusiv a atacului viermilor sârmă este omologat produsul Tonic 20 CS (1,0 l/t).

In cazul orzului de toamnă, atunci când se practică seamănatul timpuriu, este necesar să se asigure tratarea seminţelor, pentru prevenirea atacului afidelor ce pot vehicula virusuri şi micoplasme, cu unul din produsele omologate in acest scop : Cruiser 350 FS (1,0 l/t) şi Gaucho 600 FS (0,6 l/t).

Asigurarea protecţiei simultane a culturilor de orz de toamnă împotriva bolilor care se transmit prin sămânţă şi sol, precum şi a dăunătorilor de sol, se poate realiza şi prin folosirea lindanului, în suspensie concentrată, în amestec cu unul dintre fungicidele specifice verificate în acest scop. In aceste cazuri se va acorda atenţie specială realizării unei omogenizări cât mai bune a amestecului, în vederea asigurării unei distribuţii uniforme pe bob, atât a fungicidului cât şi a insecticidului. Tratamentul cu insecticid se poate aplica şi ca al II-lea tratament, pe o sămânţă deja tratată cu un fungicid specific. Sunt recomandate amestecurile dintre formulările dintre lindan suspensie concentrată: Lindan 400 SC (2,25 l/t), Lindan 750 SC (1,2 l/t) cu fungicidele verificate în acest scop: Dividend Star 036 FS (1,5 l/t), Sumi 8 2 FL (1,0 l/t), Sumi 8 Gold (1,5 l/t), Sumi 8 2 WP (1,0 kg/t), Vitavax 200 FF (3,0 l/t).

Măsuri agrofitotehnice

Pentru diminuarea potenţialului de atac al multor patogeni, inclusiv al mălurii pitice, dar şi al dăunătorilor, dintre care gândacul ghebos prezintă un interes aparte, principala recomandare se referă la evitatea cultivării pe aceleaşi sole, mai mulţi ani la rând, a cerealelor păioase de toamnă. Sub acest aspect este de subliniat, că în ultima perioadă s-a manifestat o tendinţă pronunţată de cultivare a cerealelor păioase în monocultură, ceea ce a determinat în anumite situaţii, înregistrarea de pierderi mari de producţie din cauza mălurii comune sau pitice, dar şi a atacului larvelor gândacului ghebos sau a viermilor sârmă.

În vederea reducerii riscului apariţiei, încă din toamnă, a atacului de afide, cicade sau de muştele cerealelor, precum şi a unor boli foliare, inclusiv a fenomenului de îngălbenire şi piticire a plantelor (barley yellow dwarf virus), ai căror vectori sunt specii aparţinând acestor insecte, se recomandă încadrarea semănatului cerealelor păioase de toamnă în perioada optimă pentru fiecare zonă, evitându-se semănatul timpuriu.

Utilizarea la semănat a unei seminţe sănătoase, cu însuşiri biologice superioare, asigură o răsărire uniformă, o densitate normală şi o vigoare ridicată a plantelor, factori care contribuie la diminuarea atacului de boli sau de dăunători. Întrucât unele organisme dăunătoare, precum tăciunele, mălura, septorioza, helmintosporioza sau nematozii se transmit prin sămânţă, se apreciază ca necesară utilizarea la însămânţat a unei seminţe libere de organisme daunatoare. În acest sens se recomandă ca sămânţa să provină din sole în care s-au aplicat toate verigile tehnologice de protecţie, inclusiv tratamentele cu produse de uz fitosanitar în vegetaţie împotriva bolilor foliare şi ale spicului. Este un fapt dovedit că sămânţa provenită din sole în care s-au aplicat tratamente cu diferite produse de uz fitosanitar omologate pentru prevenirea şi combaterea bolilor foliare şi ale spicului a asigurat o densitate a plantelor mai ridicată în comparaţie cu sămânţa provenită din sole unde nu s-au aplicat aceste tratamente, chiar dacă s-a efectuat tratamentul chimic al seminţei.

Faptul că măsurile agrofitotehnice au o deosebită importanţă în prevenirea apariţiei şi evoluţiei diferitelor boli şi dăunători din culturile de cereale de toamnă (grâu, secară, triticale, orz de toamnă) nu exclude necesitatea efectuării tratamentului chimic al seminţelor. În condiţiile unei agriculturi moderne se consideră obligatorie tratarea seminţelor cu fungicide, insecticide sau amestecuri insectofungicide de către toţi producătorii agricoli, această măsură având un rol hotărâtor în cadrul sistemului de prevenire şi combatere. Tratarea seminţelor constituie măsura de bază, în multe cazuri unica măsură eficace, economică şi puţin poluantă de asigurare a protejării, în cazul de faţă, a cerealelor păioase de toamnă faţă de organismele daunatoare menţionate.

Indiferent de provenienţa seminţelor de cereale păioase, şi chiar dacă la controlul calităţii, inclusiv cel fitosanitar, sămânţa a fost certificată, se impune ca acestea să fie tratate cu produse de uz fitosanitar omologate în acest scop. Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la obţinerea unor culturi necorespunzătoare din punct de vedere al densităţii plantelor şi al stării de sănătate a plantelor, afectând în final cantitativ dar şi calitativ producţia. De asemenea, este de subliniat că atacul larvelor gândacului ghebos este condiţionat de existenţa umidităţii în sol.

În condiţiile in care samanta nu este tratata chimic, intervenţia prin tratamente fitosanitare in perioada de vegetatie are un efect partial asupra culturilor atacate. In cazul viermilor sârmă intervenţiile în vegetaţie nu sunt posibile.

Ca urmare, unica măsură sigură de combatere a acestor dăunători de sol o reprezintă tratamentul seminţei cu insecticide sau amestecuri insectofungicide recomandate.

Astfel, pentru culturile de toamnă, măsurile de prevenire şi de combatere a patogenilor transmişi prin sămânţă şi sol, precum şi a dăunătorilor de sol, reprezintă garanţia obţinerii unor recolte corespunzătoare valorii soiurilor cultivate şi agrotehnicii aplicate. Acest lucru ar trebui să fie foarte bine înţeles de către toţi producătorii agricoli care cultivă cereale păioase de toamnă. Cu cât se cunoaşte mai bine şi în timp util rolul măsurilor prin care se asigură protecţia culturilor împotriva organismelor dăunătoare, cu atât se creează premizele realizării în condiţii optime a unor culturi de toamnă fără probleme majore sub aspectul bolilor şi dăunătorilor.

Este de semnalat că, utilizarea în ultimii ani a seminţelor netratate sau tratate necorespunzător a avut drept urmare creşterea gradului de atac produs de mălura comună, tăciunele zburător, sfâşierea frunzelor sau de larvele gândacului ghebos. În cazuri izolate, suprafeţe insemnate de grâu au fost compromise din cauza atacului de mălură. Aceste situaţii s-au manifestat mai ales acolo unde la însămânţat s-a folosit sămânţă proprie, necondiţionată şi netratată. Astfel, utilizarea la insamantat a seminţelor proprii de consum, necondiţionate şi netratate chimic, constituie o eroare tehnologică.

La înfiinţarea de loturi semincere, pentru culturile menţionate, este necesar tratamentul chimic al semintei, utilizandu-se numai produse de uz fitosanitar omologate in Romania.

Alegerea produsului de uz fitosanitar pentru tratarea seminţelor trebuie să ţină seama de organismele dăunătoare ce urmează a fi combătute, diferenţiat pe plantele de cultură, precum şi de asolamentul respectiv.

Stabilirea produsului de uz fitosanitar de utilizat, respectarea dozei recomandate şi aplicarea corectă a tehnologiei de tratare a seminţelor reprezintă principalii factori de care depinde reuşita acestei acţiuni. Calitatea executării tratamentului condiţionează în mare măsură eficacitatea produsului de uz fitosanitar utilizat la tratarea seminţelor. Din această cauză, operaţiunea de tratare a seminţelor de cereale păioase trebuie să se efectueze cu maşini de tratare corespunzătoare, bine reglate, care să asigure o acoperire uniformă a seminţelor cu produsul de uz fitosanitar respectiv. La unele produse de uz fitosanitar, în timpul operaţiunii de tratare, se poate adăuga apă, conform indicaţiilor specificate pe etichetă, de regulă 6-12 l/t sămânţă. În cazul amestecurilor insectofungicide, unde componenta insecticidă este lindanul, este de evidenţiat efectul uşor toxic al acestuia în condiţii de câmp, exprimat îndeosebi prin întârzierea germinaţiei seminţei şi creşterii plantulelor, mai ales la grâu. Datorită acestui fapt, se impune ca amestecurile cu lindan lichid să fie aplicate la sămânţă numai prin utilizarea de maşini speciale pentru tratament umed, iar la amestecurile sub formă de pulbere să se asigure mai întâi o pulverizare fină a apei, în vederea unei umectări uniforme a seminţelor şi apoi să se trateze sămânţa cu produsul respectiv. Se recomandă ca tratarea seminţelor cu produse pe bază de lindan să se facă cu numai câteva zile înainte de semănat şi aceasta deoarece păstrarea îndelungată a seminţelor astfel tratate poate afecta germinaţia. Este interzisă folosirea pentru înfiinţarea culturilor de toamnă a seminţelor tratate în anul precedent cu astfel de produse.

Deoarece produsele recomandate pentru tratarea seminţelor de cereale păioase sunt toxice, se impune ca manipularea şi depozitarea acestora, precum şi toate operaţiunile de tratare, manipulare şi depozitare a seminţelor tratate, inclusiv efectuarea semănatului să se execute cu respectarea obligatorie a tuturor măsurilor de protecţia muncii şi a normelor P.S.I. prevăzute de reglementările în vigoare.

În final, considerăm că, din cele menţionate ca recomandări pentru această toamnă privind protejarea culturilor de grâu, secară, triticale, orz de toamnă împotriva unor organisme dăunătoare, trebuie să se reţină pe de o parte, pericolul mare pe care îl prezintă diferitele boli transmise prin sămânţă şi sol, ca şi unii dăunători, în special de sol, iar pe de altă parte, posibilitatea asigurării unei protecţii foarte bune a acestor culturi, in special prin tratarea seminţelor cu produse de uz fitosanitar, astfel încât recoltele obţinute în anul 2005 să fie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi, mai ales calitativ.

Scris de la 17/09/2015. Adaugat in Agricultura. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *