Definirea conditiilor minime si a claselor Uniunii pentru cartofii de samanta

cartofiMinisterul Agriculturii a emis un ORDIN pentru modificarea Ordinului MAPDR nr. 1266/2005   pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității pentru cartofii de samanta.

Prezentul ordin transpune Directiva de punere in aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de samanta categoria Baza si certificate de la nivelul Uniunii, precum si a conditiilor si denumirilor aplicabile acestor clase, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L38/32 si Directiva de punere in aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a conditiilor minime si a claselor Uniunii pentru cartofii de samanta categoria Prebaza, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L38/39.Prezentul ordin se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Clasele de cartofi de sămânță ,,Bază a Uniunii”
1.1 .Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta
„clasa S de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc
următoarele condiții:
(a) cartofii au fost considerați de către o inspecție oficială ca îndeplinind
condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3, alin.3.1., litera (a); și
(b) loturile compuse din aceștia au fost considerate de către o inspecție oficială
ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3, alin.3.1., litera
(b).
1.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa
SE de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță de bază îndeplinesc următoarele condiții:
(a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile,
astfel cum se prevede la punctul 3, alin.3.2., litera (a); și
(b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca
îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3, alin.3.2., litera (b),
1.3. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta „clasa
E de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele
condiții:
(a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile,
astfel cum se prevede la punctul 3,alin.3.3., litera (a); și
(b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca
îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 3, alin 3.3., litera (b).

2.Clasele de cartofi de sămânță categoria „Certificată”de la nivelul Uniunii
2.1

Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta
„clasa A de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță categoria Certificată
îndeplinesc următoarele condiții:

(a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile ,
astfel cum se prevede la punctul 4, alin 4.1., litera (a); și
(b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca
îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 4, alin 4.1., litera (b).

2.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta
„clasa B de la nivelul Uniunii”, cartofii de sămânță categoria Certificată
îndeplinesc următoarele condiții:

(a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile,
astfel cum se prevede la punctul punctul 4, alin 4.2., litera (a).; precum și
(b) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca
îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la punctul 4, alin. 4.2., litera (b).

3. Condiții pentru cartofii de sămânță categoria Bază

3.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din „clasa S de la nivelul
Uniunii” se stabilesc după cum urmează:
(a) condiții privind cartofii de sămânță:

(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și
procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească,
în total, 0,1%;
(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei
tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească
0,1%;
(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă
simptome de viroze nu trebuie să depășească 1,0%;
(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și
procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul
răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,2%;
(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și
categoria Bază de pe parcelă, este limitat la cinci;
(vi) daca generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se
consideră ca aparținând generației a cincea;
(b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și
bolile:
(i) cartofii de sămânță afectati de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau
putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de
sămânță afectați de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din
masă;
(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depașească 1,0% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din
masă;
(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la
punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.

3.2.Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din „clasa SE de la nivelul Uniunii” sunt următoarele:

(a) condiții privind cartofii de sămânță:
(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și
procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depașească, în
total, 0,1%;
(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și
putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 0,5%;
(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome
de viroze nu trebuie să depășească 2,0%;
(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau
simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească
în total, 0,5%;
(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi de prebază și de bază de
pe parcelă, este limitat la șase;
(vi) daca generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se
consideră ca aparținând generației a șasea;
(b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și
bolile:

(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decat putregaiul inelar sau
putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de
sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;
(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie sa depășească 5,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie sa depășească 3,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine
nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la
punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.
3.3.Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din „clasa E de la
nivelul Uniunii” sunt următoarele:
(a) condiții privind cartofii de sămânță;
(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză
și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să
depășească, în total, 0,1%;
(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei
tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească
1,0%;
(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă
simptome de viroze nu trebuie să depășească 4,0%;
(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau
simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să
depășească, în total, 0,8%;
(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria
Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la șapte;
(vi) daca generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză
se consideră ca aparținând generației a șaptea;
(b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și
bolile:
(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar
sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care
cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să
depășească 0,2% din masă;
(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi
sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească
1,0% din masă;

(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele
menționate la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din
masă.
4. Condiții minime pentru cartofii pentru sămânța categoria Certificată
4.1.Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din „clasa A de la
nivelul Uniunii” sunt următoarele:
(a) condiții privind cartofii de sămânță:
(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și
procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească , în
total, 0,2%;
(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și
putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 2,0%.
(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă
simptome de viroze nu trebuie sa depășească 8,0%;
(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau
simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în
total, 2,0%;
(b)toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și
bolile:
(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decat putregaiul inelar
sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care
cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească
0,2% din masă;
(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0%
din masă;
(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate
la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.
4.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din „clasa B de
la nivelul Uniunii” sunt următoarele:
(a) condiții privind cartofii de sămânță:
(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și
procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în
total, 0,5%;
(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și
putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 4,0%;
(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă
simptome de viroze nu trebuie să depășească 10,0%;
(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau
simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească în total, 6,0%;
(b)toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și
bolile:
(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decat putregaiul inelar sau
putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de
sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;
(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață
nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0%
din masă;
(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate
la punctele (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.
5. Definiții
In sensul Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie
2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță
categoria Prebază, se aplică următoarele definiții:
(1) “planta parentală” înseamnă o plantă identificată din care se ia material
pentru înmulțire;
(2) “micropropagare” înseamnă practica de înmulțire rapidă a materialului
vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea în vitro de
muguri vegetativi diferențiati sau de meristem prelevat de la o plantă.
6. Condiții minime pentru cartofii pentru sămânța categoria Prebază
6.1. Cartoful pentru sămânța categoria Prebază trebuie să satisfacă următoarele
condiții minime:
a) provin de la plante parentale care nu prezintă niciunul din următorii
dăunatori: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de
cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului,
virusul X al cartofului și virusul Y al cartofului;
b) nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al
tuberculilor de cartof;
c) numărul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și numărul de
plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;
d) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă
simptome de viroze nu depășește 0,5%;
e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome
provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;
f) numărul maxim de generații în câmp este patru;
6.2. Statele membre prevăd posibilitatea de a comercializa cartofi de sămânță
categoria Prebază sub denumirea “clase PBTC ale Uniunii” și “clasa PB a
Uniunii”, în conformitate cu condițiile prevăzute în anexă.
6.3. Indeplinirea cerințelor de la alin. 6.1., literele (b), (c), si (e) se stabilește în
urma inspecțiilor oficiale pe teren. În caz de suspiciune, inspecțiile în câmp sunt
completate de teste oficiale efectuate pe frunze.
In situația în care se folosesc metode de micropropagare, conformitatea cu
alineatul (1) litera (a) se stabilește prin testare oficială a plantei parentale sau
prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.
In cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu
alineatul (1) litera (a) se stabilește printr-o testare oficială a materialului
biologic clonal sau prin testare sub supraveghere oficială a acestuia.
7. Condiții minime pentru loturile de cartofi pentru sămânță Prebază
Loturile de cartofi de sămânță categoria Prebază trebuie să îndeplinească
următoarele condiții minime:
(a) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din
masă;
(b) cantitatea de cartofi afectați de putregaiuri, altele decat putregaiul inelar
sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;
(c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(d) cantitatea de cartofi afectați de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață, nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(e) cantitatea de cartofi afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10% din
suprafață, nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(f) cantitatea de cartofi afectați de râia făinoasă pe mai mult de 10% din
suprafață, nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(g) cantitatea de tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a
deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din
masă;
(h) cantitatea totală de cartofi menționați la literele (b)-(g) nu trebuie să
depășească 6,0% din masă.
8. Condiții pentru introducerea pe piață a cartofilor pentru sămânță categoria
Prebază sub denumirea de clasa PBTC și clasa PB ale Uniunii
8.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Prebază din clasa PBTC a
Uniunii sunt următoarele:
(a) condiții privind cartofii de sămânță:
(i)cultura nu trebuie să fie colonizată de plante care nu sunt conforme cu soiul
în cauză sau de plante din soiuri diferite;
(ii) cultura nu trebuie să prezinte plante afectate de înnegrirea bazei tulpinii
și putregaiul umed al tuberculilor de cartofi;
(iii) în descendență directă, cultura nu trebuie să prezinte infecții virale;
(iv) cultura nu trebuie să prezinte plante cu simptome de mozaic sau
simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof;
(v) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin prin micropropagare;
(vi) plantele, inclusiv tuberculii, se obțin într-un loc protejat și într-un mediu
de creștere fără paraziți;
(vii) tuberculii nu sunt înmulțiți mai departe de prima generație;
(b)loturile nu trebuie să includă cartofii de sămânță care intră sub incidența
oricăruia dintre următoarele subpuncte:
(i) sunt afectați de putregaiuri;
(ii) sunt afectați de rizoctonioză;
(iii) sunt afectați de râia comună;
(iv) sunt afectați de râia făinoasă;
(v) s-au zbârcit foarte mult din cauza deshidratării;
(vi) prezintă defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți.
8.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Prebază din clasa PB a Uniunii sunt
următoarele:
(a) condiții privind cartofii de sămânță:
(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în
număr de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;
(ii) plantele nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al
tuberculilor de cartofi;
(iii) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de
virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;
(iv)în descendență directă, numărul de plante care prezintă simptome provocate de
orice virus nu depășește 0,5%;
(b) toleranțe aplicabile loturilor, în ceea ce privește următoarele impurități, defecte și
boli:
(i)cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decat putregaiul inelar sau
putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;
(ii) cartofii de sămânță afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(iii) cartofii de sămânță afectați de râia comună pe mai mult de o treime din
suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;
(iv) cartofii de sămânță afectați de râia făinoasă pe mai mult de 10% din
suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;
(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării
cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;
(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau
loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;
(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0%
din masă;
(viii) procentul total de cartofi de sămânță care fac obiectul toleranțelor, în
conformitate cu subpunctele (i)-(vi), nu trebuie să depășească 6,0% din
masă.

 

Scris de la 12/08/2015. Adaugat in Agricultura. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *