Cum se acorda sprijinul cuplat pentru cultura de soia


cuplat Incepand de anul acesta mai multe culturi aflate in dificultate vor primi un sprijin cuplat pentru sporirea suprafetelor de productie. Astfel, fermierii care vor infiinta culturi de soia vor primi un sprijin de peste 300 de euro/ha.

 Sprijinul cuplat pentru cultura de soia se acordă fermierilor care fac dovada că:

a) realizează o producție anuală minimă de 1300 kg boabe soia/ha;

b) utilizează minim 1300 kg boabe soia/ha în scopul furajării animalelor, înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și a păsărilor pe care le dețin în fermă, prin prelucrarea producției cu
instalații proprii de procesare a soiei sau pe bază de contract de prestări servicii sau

c) valorifică minim 1300 kg boabe soia/ha pe bază contract încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia, în scopul obținerii de șrot și ulei de soia sau soia integral extrudată. Unitatea este
înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, privind aprobarea
Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitarA veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA 111/2008, sau autorizată / înregistrată potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a
unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, cu modificările și completările ulterioare, sau contract comercial de vânzare a mărfii, și prezintă factura fiscală de valorificare a mărfii;

d) utilizează, pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016, sămânța certificată oficial din următoarele categorii: Prebază, Bază, Certificată în conformitate cu: Legea nr. 266/2002
privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată; Ordinul
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre și Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011
pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere înRomânia.
(2) Documentele doveditoare privind condițiile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) note de intrare/recepție a furajelor de soia procesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe
care le deține în fermă;

b) factura de achiziție a instalației de procesare/contractul de închiriere/contractul de leasing al instalației de procesare sau contractul de prestări servicii pentru producerea de furaje. În cazul în care, fermierul nu mai deține factura de achiziționăre a instalației de procesare, trebuie să prezinte extras din documentele contabile din ultimul an prin care dovedește că instalația este înregistată ca
mijloc fix. În cazul în care fermierul nu deține instalația de procesare a soiei, poate prezenta contractul de prestări servicii încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia;

c) contractul încheiat cu o unitate de procesare a boabelor de soia, în scopul obținerii de șrot și ulei
de soia sau soia integral extrudată și factura fiscală de vânzare a minim 1300 kg boabe soia/ha;

d) contractul comercial de vanzare a mărfii și factura fiscală de vânzare a minim 1300 kg boabe soia/ha;

e) factura fiscală de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sământă sau Buletinul de analiza oficială, cu mentiunea ,,sământă admisă pentru însământare” sau Buletinul
de analiză oficială cu mențiunea ,,Necesar propriu” și ,,Interzisă comercializarea”, sau Documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor
menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene, sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului nr. 2003/17/CE privind echivalenta inspectiilor în camp la culturile
producătoare de semințe, efectuate în țări terțe și echivalența semințelor produse în țări terțe, cu modificările și completările ulterioare sau eticheta oficială care poate ține loc de document de
calitate și conformitate. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în Anexa nr. 5.

(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (2) este 31 martie a anului următor anului de cerere.

(4) Verificarea eligibilității, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 6 și a numărului mediu
de animale și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere.

Scris de la 25/03/2015. Adaugat in Starea culturilor. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Un Comentariu la Cum se acorda sprijinul cuplat pentru cultura de soia

  1. munteanu petrica Răspunde

    26/02/2016 la 17:49

    cum sunt normate consumul de furaje pe oi capre in cultura de soia,lucerna mazare,produse[certificate] ecologic in anexa 6 din ord 619

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *