Conditii de igienă și calitate pentru laptele crud destinat prelucrări

LapteleLaptele de vacă, este unul din alimentul cel mai complet și mai ușor asimilat de organism, constituind un produs alimentar de bază în nutriția omului. Este bogat în substanțe nutritive necesare vieții (aminoacizi, acizi grași, lactoze, vitamine, elemente minerale, proteine și grăsimi)

Are peste 100 de substanțe nutritive necesare vieții omului (20 aminoacizi, peste 10 acizi grași, 4 tipuri de lactoze, 25 vitamine, peste 45 elemente minerale, proteine). Proteinele conțin aminoacizi necesari creșterii și menținerii sănătății.

Grăsimea din lapte, în afară de rolul ei energetic, contribuie și la formarea rezervelor de grăsime din organism.

Substanțele nutritive din lapte se găsesc în proporții optime, astfel că laptele este asimilat de organism mai bine decât orice alt aliment, putând fi consumat atât în stare proaspătă cât și sub forma de diferite produse lactate, întărește rezistența organismului față de infecții și intoxicații, ridicând totodată nivelul de sănătate a populației.

Din acest motiv, producerea și valorificarea acestui important aliment, este atent monitorizată de la procesul de obținere în exploatație, la colectare, transport la procesare, până la consumator, având la bază Regulamentul C.E nr. 853/ 2004, care stabilește norme specifice de igienă și calitate pentru laptele crud destinat prelucrării, cu prioritate în unitățile de procesare a laptelui, autorizate pentru schimburi intracomunitare, obligate să recepționeze și să proceseze doar lapte crud provenit de la exploatații cu vaci, care îndeplinesc criteriile de calitate impuse prin legislația europeană din acest domeniu.

Reamintim crescătorilor de vaci cu lapte, cât și operatorilor din domeniul procesării și comercializării laptelui crud că cerințele de calitate impun că:

Laptele să provină din centre de colectare lapte care sunt autorizate sanitar veterinar;

Să nu depășească 100.000, numărul total de germeni/ ml la 30°C, media geometrică, constatată pe o perioadă de două luni,cu cel puțin două analize pe lună;

Numărul de celule somatice (care reprezintă sănătatea ugerului) sub 400.000, media geometrică constatată pe o perioadă de 3 luni, cu cel puțin o analiza pe lună;

Cantitatea și calitatea laptelui de vacă este influențată de o serie de factori interni, de mediu, sau economici, respectiv:

Rasa, familia sau linia animalelor,

Individualitatea — producția fiind influențată de metabolismul fiecărui animal,

Configurația, forma și dezvoltarea ugerului,

Vârsta vacii corelată cu perioada de lactație,

Factori de mediu (temperaturile ridicate, ploile și umiditate excesivă)

Calitatea nutritivă a furajelor și modul lor de administrare,

Asigurarea permanentă a apei potabile,

Condițiile de zooigienă și microclimat,

Igiena și sistemul de muls,

Calitatea personalului îngrijitor.

Raportul între prețul laptelui și al furajelor,

Condițiile de remunerare a personalului care lucrează în sectorul producției de lapte și în afara acestui sector,

Modificările și structura de producție a unităților agricole producătoare de lapte,

Situația existentă la această dată, impune crescătorilor de vaci cu lapte, operatorilor economici din acest domeniu, să întreprindă acțiuni cât mai constructive și utile pentru aplicarea unor măsuri și derularea unor programe menite să ducă la îmbunătățirea și menținerea calității laptelui crud de vacă, a sistemului de colectare a laptelui de vacă și la modernizarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole, în acord cu cerințele și reglementările europene, pentru ca acest produs și derivatele obținute prin procesare în țara noastră să fie solicitate pe piața națională, europeană și la export, în cantități cât mai mari.

În acest sens, în cadrul programului anual pentru îmbunătățirea și menținerea calității laptelui crud, materie primă, se recomandă acțiuni care să cuprindă:

Evaluarea și monitorizarea în exploatațiile care dețin vaci de lapte a condițiilor prevăzute de legislația în vigoare cu privire la adăpostirea animalelor, igiena mulsului și depozitarea laptelui crud.

Verificare asigurării măsurilor administrative din exploatații, cu referire la, evidența strictă a efectivelor, înregistrarea exploatației; identificarea și înregistrarea animalelor, ținerea registrului de exploatație, contract cu un medic veterinar de liberă practică.

Analizarea individuală a fiecărei exploatații privind retehnologizarea, prin realizarea programelor de modernizare-restructurare cu prioritate asigurarea mulsului mecanic și dotarea cu tancuri pentru răcirea laptelui.

Obligația crescătorilor de vaci care dețin exploatații de producție și care livrează lapte crud unităților de procesare prin intermediul centrelor de colectare lapte pentru a respecta următoarele:

Asigurarea condițiilor de biosecuritate în exploatațiile de vaci cu lapte prin:

Restricționarea circulației de animale și personal,

Asigurarea unui flux tehnologic la nivelul cerințelor actuale,

Igiena adăposturilor și a animalelor,

Monitorizarea stării de sănătate a animalelor și a personalului angajat, etc.

Să asigure că laptele provenit de la animale bolnave sau suspicionate de a fi bolnave, aflate sub tratament medicamentos, nu este livrat la centrul de colectare decât cu acceptul scris al medicului veterinar;

Să respecte condițiile de adăpostire, sănătate, igienă și bunăstare animală, astfel încât să se evite contaminarea fizică, chimică sau microbiologică a laptelui crud;

Să asigure că mulsul se desfășoară în condiții igienice, prin spălarea și dezinfectarea ugerului, a aparatelor de muls și a ustensilelor folosite în acest scop;

Să fie dotat cu echipamente care să asigure o răcire imediată a laptelui după muls la maxim 8 grade Celsius;

Să asigurare echipamente de protecție pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor, precum și manipularea corespunzătoare a echipamentelor de muls și a celor de depozitare a laptelui crud;

Să transporte imediat după muls laptele crud la centrul de colectare și să evite contaminarea a acestuia pe timpul transportului;

Monitorizarea parametrilor de calitate la laptele crud, materie primă, prin afluire de probe de la exploatațiile comerciale, din centrele de colectare lapte autorizate (lapte provenit de la crescătorii individuali) și din unitățile de procesare lapte, la laboratorul județean autorizat

Participarea operatorilor din domeniile producției, colectării și procesării laptelui, la acțiunile de informare, organizate de specialiștii în domeniu, cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea conformității laptelui crud cu standardele Uniunii Europene.

Colaborarea cu autoritățile locale, DSVSA DJA Oficiul de Consultanță pentru Agricultură, Asociațiile crescătorilor de animale, operatorii din industria laptelui și alte organizații implicate.

Menționez că legislația în vigoare sprijină crescătorii de vaci cu lapte care doresc să valorifice producția primară, sau produsele obținute prin procesarea producției primare, însă cu obligația să solicite D.S.V.S.A. județeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă sau cu amănuntul, document care stabilește: codul producătorului, produsele care se valorifică, cantitatea, locul de comercializare și aria de distribuție, situație prin care personalul de specialitate sanitar veterinar poate monitoriza și controla respectarea prevederilor legale în domeniul producerii, procesării și valorificării laptelui crud și a derivatelor din lapte.

Dr. Pențea Ioan — Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu

Scris de la 07/05/2015. Adaugat in Zootehnie. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *