Conditii de eligibilitate pentru plățile compensatorii acordate prin Măsura 10 – agro-mediu și climă și Măsura 11 – agricultură ecologică

Măsura 10 Pentru a fi eligibili pentru plățile compensatorii acordate prin Măsura 10 – agro-mediu și climă și Măsura 11- agricultură ecologică, beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și cerințele specifice prevăzute în cadrul fișelor tehnice ale celor două măsuri din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Una dintre cerințele specifice ale angajamentelor este ca beneficiarii să facă dovada că deţin
competenţele necesare implementării angajamentelor. Beneficiarii care la data depunerii cererii unice de
plată nu dețin aceste competențe se angajează că vor obţine cunoștințele și informațiile necesare sau că vor
asigura expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă, respectiv
agricultură ecologică, prin servicii de consiliere sau consultanţă.
În acest sens, beneficiarii Măsurii 10 vor trebui să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante
sau beneficiază de expertiza tehnică necesară pentru implementarea angajamentelor (privind aspectele
legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
cerinţele specifice ale angajamentelor), după cum urmează:
 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe mai mari de 300
ha și
 înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe de până la 300
ha.
Totodată, beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru același pachet și
care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului
angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază nu trebuie să
demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare
pentru noul angajament.
În cazul beneficiarilor Măsurii 11, pentru asigurarea premiselor necesare atingerii obiectivelor propuse, vor
trebui să demonstreze că deţin cunoștințele și informațiile relevante sau beneficiază de expertiza tehnică
necesară pentru implementarea angajamentelor. În acest sens, demonstrarea deţinerii de cunoştinţe necesare
şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare trebuie făcută:
 înainte de efectuarea primei plăţi (până la finalul primului an de angajament) de către fermierii cu
angajamente pe suprafeţe mai mari de 300 ha și
 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi (până la finalul anului II de angajament) de către fermierii cu
angajamente pe suprafeţe de până la 300 ha.
Elementele minime obligatorii pe care trebuie să le cuprindă programele de instruire / iniţiere /
perfecţionare / calificare / specializare adresate beneficiarilor Măsurii 10 – agro-mediu și climă și respectiv
Măsurii 11 – agricultura ecologică sunt următoarele:

identificarea parcelelor agricole,
 completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
 măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi
la cerinţele specifice ale angajamentelor.
În ceea ce privește documentele care atestă participarea la aceste programe, a fost agreat cu Agenția de Plăți
și Intervenție pentru Agricultură (APIA) faptul ca Certificatul de calificare / Certificatul de absolvire /
Atestatul de participare trebuie să conțină următoarele informații:
 numele, datele de identificare și datele de contact ale prestatorului de servicii, inclusiv codul CAEN
și/sau numărul de înmatriculare în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor,
 seria și numărul certificatului, data eliberării și semnătura organizatorului,
 datele de identificare ale persoanei care a absolvit programul de instruire/ inițiere/ perfecționare/
calificare/ specializare,
 denumirea programului de instruire / inițiere / perfecționare / calificare / specializare,
 durata programului,
 codul COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), dacă este cazul,
 date privind organizarea cursurilor (locul și perioada de desfășurare),
 tematicile cursului (”Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 10 – agro-mediu şi climă
a PNDR 2014-2020”, respectiv ”Implementarea angajamentelor încheiate în cadrul Măsurii 11 –
agricultură ecologică a PNDR 2014-2020”),
 domeniile pe care le vizează cunoștințele dobândite (cel puțin elementele minime obligatorii menționate
mai sus),
 suplimentul descriptiv (care însoțește certificatul), dacă este cazul.

Scris de la 11/08/2015. Adaugat in Agricultura ecologică. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *