APIA: Utilizatorii de pajiști permanente care nu au respectat obligațiile din Cererea unica, nu primesc subventia pe suprafata

APIA Centrul Județean Dolj informează utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice și juridice și formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare care au depus Cereri unice de plată pe suprafață în anul 2017 la APIA Centrul Județean Dolj despre faptul că:

În cazul în care formele asociative de proprietate nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie – 1 august prezintă la APIA facturile fiscale ale valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 16 octombrie 2017.

Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menţionate mai sus (formele asociative de proprietate) care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, trebuie să prezinte la Centrul Județean/Centrele locale ale APIA Dolj unde au depus Cererile unice de plată pe suprafață:

documentele doveditoare ale valorificării fânului (factura fiscală, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice) şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 16 octombrie 2017, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie – 1 august.
documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, până la data de 16 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu deţine animale, iar activitatea agricolă minimă constă exclusiv în asigurarea unui cosit anual, respectiv declaraţiile privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.

“Având în vedere obligațiile asumate prin formularul de Cerere unică de plată pe suprafață utilizatorii de pajiști permanente care nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha și care au declarat că activitatea agricolă constă inclusiv/exclusiv în asigurarea unui cosit anual trebuie să prezinte la Centrul Județean sau la Centrul local unde au depus Cererile de plată documentele doveditoare ale valorificării/depozitării fânului rezultat (Document de depozitare  fân, Documente contabile de gestiune, Factura de comercializare) până cel târziu Luni, 16.10.2017. Neprezentarea acestor documente în termenul legal duce la reduceri/excluderi de la plată și/sau la sancțiuni multianuale” – Nicolae-Sorin RĂDUCAN, director executiv APIA Centrul Județean Dolj.

 

 

APIA Centrul Judeţean DOLJ

 

Scris de la 11/10/2017. Adaugat in Regional. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *